همه آهنگ ها

دانلود آهنگ فرانسوی Je Pars Mais Je T’aime همراه با متن و ترجمه

منل ایبتسام (Mennel Ibtissem)؛ خواننده 22 ساله، در شهر بیسنون در شرق فرانسه متولد شد و اصالت مراکز الجزایری و مراکشی دارد. بشنوید آهنگ زی ...