می خوای مرد مورد علاقتو عاشق کنی ؟

زندگینامه دادجو

Dadju

مشاهده آهنگ های دادجو

دادجو Dadju (متولد ۲می ۱۹۹۱) از جوانان فعال و مطرح موسیقی روز فرانسه به شمار می رود. این جوان با استعداد که 27 سال سن دارد در فرانسه به دنیا آمده است. وی به تازگی به شهرت زیادی دست پیدا کرده است.