می خوای مرد مورد علاقتو عاشق کنی ؟

زندگینامه منل ایبتسام

Mennel Ibtissem

مشاهده آهنگ های منل ایبتسام

منل ایبتسام (Mennel Ibtissem)؛خواننده 22 ساله، در شهر بیسنون در شرق فرانسه متولد شد و اصالت مراکز الجزایری و مراکشی دارد.