داستان کوتاه The Three Fish برای تقویت زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

مهارت ریدینگ یکی از چهار مهارت زبان انگلیسیه که باید اون رو تقویت کنید. افزایش مهارت ریدینگ تاثیر زیادی در یادگیری زبان انگلیسی داره. چراکه با تمرین در این زمینه، دایره لغات شما وسیع تر شده و همینطور به تدریج٬ تلفظ بسیاری از لغات و عبارات برای شما آسون تر میشه. درنتیجه افزایش این مهارت٬ بر سه  مهارت دیگه زبانتون تاثیر مستقیم داره. در این قسمت داستان کوتاهی همراه با ترجمه اون برای شما عزیزان ترتیب دادیم که کمک زیادی به تقویت مهارت ریدینگ تون میکنه.

 

"The Three Fish"

Three fish lived in a pond. One was named Plan Ahead, another was Think Fast, and the third was named Wait and See. One day they heard a fisherman say that he was going to cast his net in their pond the next day. Plan Ahead said, “I’m swimming down the river tonight! Think Fast said, “I’m sure I’ll come up with a plan. Wait and See lazily said, “I just can’t think about it now!”

When the fisherman cast his nets, Plan Ahead was long gone. But Think Fast and Wait and See were caught!Think Fast quickly rolled his belly up and pretended to be dead. “Oh, this fish is no good!” said the fisherman, and threw him safely back into the water. But, Wait and See ended up in the fish market. That is why they say, “In times of danger, when the net is cast, plan ahead or plan to think fast!”

 

"سه ماهی" 

سه ماهی در یک دریاچه زندگی میکردند. نام یکی از آنها برنامه پیشرو بود، نام دیگری تفکر سریع، و نام سومی صبر کردن و نگریستن بود. یک روز آنها شنیدند که ماهیگیر گفت روز بعد قصد دارد تور ماهیگیری را داخل دریاچه بیندازد. برنامه پیشرو گفت: من امشب پایین رودخانه شنا میکنم! تفکر سریع گفت: من نیز مطمعنا با برنامه پیش میروم. صبر کردن و نگریستن با تنبلی گفت: من در حال حاظر در مورد آن فکر نمیکنم.

وقتی ماهیگیر تور را داخل آب انداخت، برنامه پیشرو خیلی وقت بود که رفته بود. اما تفکر سریع و صبر کردن و نگریستن، گرفتار شدند. تفکر سریع به سرعت شکمش را رو به بالا غلتاند و وانمود کرد که مرده است. ماهیگیر گفت: اوه این ماهیِ خوبی نیست!، و آن را به آرامی داخل آب پرتاب کرد. اما، سرانجامِ صبر کردن و نگریستن در بازار ماهی فروش‌ها بود. به این دلیل است که میگویند: در زمان خطر، وقتی تور ماهیگیری انداخته می شود، برنامه پیشرو داشته باشید و یا سریع تفکر کنید.

محصولات ویژه

پیشنهاد میکنم این ها رو هم ببینی