داستان کوتاه The lifetime برای تقویت زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

یکی از کارهایی که میتونید برای تقویت زبان انگلیسی تون انجام بدید خوندن داستان های انگلیسیه. هرچی بیشتر بخونید و مخصوصا وقتی باصدای بلند بخونید زبان انگلیسی تون قوی تر میشه. با تکرار و تمرین میتونید باعث افزایش هر چهار مهارت زبانتون بشید.

 

"The lifetime"

A 45 year old woman had a heart attack and was taken to the hospital. While on the operating table she had a near death experience. Seeing God she asked “Is my time up?” God said, “No, you have another 43 years, 2 months and 8 days to live.

“Upon recovery, the woman decided to stay in the hospital and have a Face-lift, liposuction, breast implants and a tummy tuck. She even had someone come in and change her hair color and brighten her teeth!

Since she had so much more time to live, she figured she might as well make the most of it. After her last operation, she was released from the hospital.

While crossing the street on her way home, she was killed by an ambulance. Arriving in front of God, she demanded, “I thought you said I had another 43 years? Why didn’t you pull me from out of the path of the ambulance?”

God replied: “I didn’t recognize you.

 

"عمر"

یک خانم ۴۵ ساله دچار یک حمله قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. او در اتاق جراحی نزدیک بود مرگ را تجربه کند. خدا را دید و پرسید آیا وقت من تمام است؟ خدا گفت: نه شما ۴۳ سال و ۲ ماه و ۸ روز دیگه عمر می کنید.

هنگام تلخیص خانم تصمیم گرفت در بیمارستان بماند و عمل های زیبایی  کشیدن پوست صورت-تخلیهی چربیها(لیپو ساکشن)-عمل سینه ها و جمع و جور کردن شکم را انجام دهد. او حتی کسی را گرفته بود که بیاید و موهایش را رنگ کند و دندانهایش را سفید کند.

از آنجایی که او زمان بیشتری برای زندگی داشت تصمیم گرفت که بتواند بیشترین استفاده را از این موقعیت(زندگی) ببرد. بعد از آخرین عملش او از بیمارستان مرخص شد.

در راه منزل وقتی که از خیابان عبور میکرد، بوسیله ی یک آمبولانس کشته شد. وقتی با خدا روبرو شد او پرسید: من فکر کردم شما فرمودید من ۴۳ سال دیگه فرصت دارم چرا شما مرا از زیر آمبولانس بیرون نکشیدید؟

خدا جواب داد: من شما را نشناختم.

محصولات ویژه

پیشنهاد میکنم این ها رو هم ببینی