داستان کوتاه Fishing برای تقویت زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

مهارت ریدینگ یکی از چهار مهارت زبان انگلیسیه که باید اون رو تقویت کنید. افزایش مهارت ریدینگ تاثیر زیادی در یادگیری زبان انگلیسی داره. چراکه با تمرین در این زمینه، دایره لغات شما وسیع تر شده و همینطور به تدریج٬ تلفظ بسیاری از لغات و عبارات برای شما آسون تر میشه. درنتیجه  افزایش این مهارت٬ بر سه  مهارت دیگه زبانتون تاثیر مستقیم داره. در این قسمت داستان کوتاهی همراه با ترجمه اون برای شما عزیزان ترتیب دادیم که کمک زیادی به تقویت مهارت ریدینگ تون میکنه.

 

"Fishing"

"ماهیگیری"

 

A man called home to his wife and said, "Honey I have been asked to go fishing up in Canada with my boss & several of his Friends.

We'll be gone for a week. This is a good opportunity for me to get that Promotion I'v been wanting, so could you please pack enough Clothes for a week and set out

my rod and fishing box, we're Leaving From the office & I will swing by the house to pick my things up" "Oh! Please pack my new blue silk pajamas."

The wife thinks this sounds a bit fishy but being the good wife she is, did exactly what her husband asked.

The following Weekend he came home a little tired but otherwise looking good.

The wife welcomed him home and asked if he caught many fish?

He said, "Yes! Lots of Salmon, some Bluegill, and a few Swordfish. But why didn't you pack my new blue silk pajamas like I asked you to Do?"

You'll love the answer...

The wife replied, "I did. They're in your fishing box....."

 

مردی باهمسرش در خانه تماس گرفت و گفت:"عزیزم ازمن خواسته شده که با رئیس و چند تا از دوستانش برای ماهیگیری به کانادابرویم"

ما به مدت یک هفته آنجا خواهیم بود.این فرصت خوبی است تا ارتقائ شغلی که منتظرش بودم بگیرم بنابراین لطفا لباس های کافی برای یک هفته برایم بردار و وسایل ماهیگیری مرا هم آماده کن

ما از اداره حرکت خواهیم کرد و من سر راه وسایلم را از خانه برخواهم داشت ، راستی اون لباس های راحتی ابریشمی آبی رنگم را هم بردار

زن با خودش فکر کرد که این مساله یک کمی غیرطبیعی است اما بخاطر این که نشان دهد همسر خوبی است دقیقا کارهایی را که همسرش خواسته بود انجام داد..

هفته بعد مرد به خانه آمد ، یک کمی خسته به نظر می رسید اما ظاهرش خوب ومرتب بود.

همسرش به او خوش آمد گفت و از او پرسید که آیا او ماهی گرفته است یا نه؟

مرد گفت :"بله تعداد زیادی ماهی قزل آلا،چند تایی ماهی فلس آبی و چند تا هم اره ماهی گرفتیم . اما چرا اون لباس راحتی هایی که گفته بودم برایم نگذاشتی؟"

جواب زن خیلی جالب بود...

زن جواب داد: لباس های راحتی رو توی جعبه وسایل ماهیگیریت گذاشته بودم.

محصولات ویژه

پیشنهاد میکنم این ها رو هم ببینی