همه آهنگ ها

دانلود آهنگ انگلیسی Just Like Fire همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور؛ زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹ که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه ‌سرا و باز ...

دانلود آهنگ انگلیسی What About Us همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور؛ زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹ که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه ‌سرا و باز ...

دانلود آهنگ انگلیسی Just Give Me A Reason همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور؛ زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹ که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه ‌سرا و باز ...

دانلود آهنگ انگلیسی True Love همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور؛ زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹ که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه ‌سرا و باز ...

دانلود آهنگ انگلیسی Try همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور؛ زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹ که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه ‌سرا و باز ...

دانلود آهنگ انگلیسی hustle همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور(زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹) که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه‌سرا و بازی ...

دانلود آهنگ انگلیسی Walk Me Home همراه با متن و ترجمه

آلیشیا بث مور(زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۷۹) که در دنیای موسیقی با نام هنری پینک (Pink یا P!nk) شناخته می‌شود، خواننده، ترانه‌سرا و بازی ...